VI MÅSTE STÄLLA OM TILL FÖRNYBAR ENERGI

Energislagen måste samverka för att vi ska få ett hållbart energisystem.

EFFEKTIVISERAD VATTENKRAFT
Midskogs kraftstation i Ragunda öster om Östersund, som är en av de större kraftstationerna längs Indalsälven, med en effekt på 150 MW, förser idag 145 000 hushåll med el. Den ska nu få en effektivare turbin. Den nya turbinen ökar produktionen med cirka 10,5 gigawattimmar eller 3 %, vilket motsvarar årsförbrukning av el hos omkring 500 villor. Dessutom säkrar man elproduktionen i minst 40 år till. Många av våra vattenkraftverk är gamla och behöver renoveras.
I samband med detta kan man effektivisera dessa vattenkraftverk så att man får ut mellan 10–15 % mer el. LÄS MER om: Midskogs kraftstation och om Fossilfritt Sverige     Foto: NCC

SMARTA ELNÄT
Smarta elnät är system som får de olika energikällorna, energiförbrukarna och lagringssystemen att samverka på ett optimalt sätt. Det handlar också om att prioritera och fördela lasterna över tid, så att man stänger av vissa förbrukare eller ökar priset för att jämna ut tillgång och efterfrågan. En ny och intressant faktor är alla elfordons batterier som är kopplade till nätet och hur denna lagringskapacitet kan utnyttjas. Det mesta av vattenkraften som är lätt att reglera finns i norra Sverige men den mesta förbrukningen sker i södra Sverige, så det handlar också om att bygga ut överföringskapaciteten i elnäten.
LÄS MER om: Smarta elnät     Illustration: SmartGrids.eu / Jan Öqvist

SOLCELLSFASADER
Elproducerande solceller blir allt vanligare. Man kan sätta dem på marken, på sitt tak eller på fasaden. Markplacerade solceller kan också sättas på rörliga fundament som följer solens gång över himlavalvet. Det senaste är så kallade (Building Integrated Photovoltaics) BIP-solceller som fungerar som takmaterial eller som fasadelement. Kostnaden på solceller har gått ner de senaste åren och kan man dessutom ersätta fasadskivorna eller takmaterialet sänks kostnaden ytterligare.
I kvarteret Stacken i Göteborg som nyligen renoverats och tilläggsisolerats består det nya fasadmaterialet av solceller. LÄS MER om: Stacken     Foto: Maria Block

SOLCELLER FÖR EGEN EL
ETC solpark i Katrineholm är Sveriges första publika park där alla kan komma och se alla olika former av solcellslösningar. ETC El deltar i solrevolutionen på flera sätt. Man investerar i ny solenergi och överskottet går oavkortat går till nya solceller. ETC El hjälper också människor att installera solceller hemma. Solelen är något att verka för, eftersom den är klimatsmartare än det mesta. 10 000 W solceller på ett villatak sparar faktiskt CO2 utsläpp motsvarande 6 ton per år! Det är svårt att hitta ett enklare sätt att göra en positiv klimatinsats än med solceller. I tidningen ETC beskriver man regelbundet sina aktiviteter.
LÄS MER om: Etc.- solenergiprogram     Foto: Varis Bokalders

VINDKRAFT PÅ LAND OCH TILL HAVS
Vindkraften byggs ut i snabbt takt i många länder i världen och vindkraftverken blir allt större och billigare. Energimyndigheten bedömer att det finns en potential om cirka 80 TWh landbaserad vindkraft för en kostnad av ca 50 öre/kWh och ytterligare 80 TWh för ca 60 öre/kWh till havs. Mest vindkraft finns idag i Västra Götalands län följt av Västerbottens och Skåne län. Sverige har mycket goda möjligheter att bygga ut så mycket vindkraft att vi även kan exportera förnybar el. Lillgrund i Öresund utanför Malmö är den största havsbaserade parken i Sverige. Den har 48 verk och 0,3 TWh i årsproduktion. LÄS MER om: Vindkraft     Foto: Varis Bokalders

LOKALT PRODUCERAD EL
Det lokala energisystemet i den skånska byn Simris är ett pilotprojekt där elbolaget Eon testar hur byn kan bli självförsörjande på el. Solceller, ett vindkraftverk, ett kraftfullt batteri samt en reservgenerator som drivs med förnybart bränsle. Byn kopplas bort från det nationella elnätet under avgränsade perioder. Framöver hoppas man att tekniken kan användas även på andra platser, kanske i ett storstadskvarter eller på en ö. Det blir ett komplement till dagens energisystem med stora, centrala kraftverk och långa transportsträckor. Lokalt producerad energi skapar ökad miljömedvetenhet hos konsumenterna.
LÄS MER om: Simrisprojektet och den lokala energiförsörjningen     Foto: Eon

POSITIVA EXEMPEL           STUDIEMATERIAL          MILJÖKONTAKTER

Copyright etc