VI MÅSTE SNARAST ÄNDRA VÅR LIVSSTIL

Den enskilde kan inte göra allt men vi kan göra mycket.

VÅRA KOLDIOXIDUTSLÄPP

Författaren Stefan Edmans utredning “Bilen, biffen och bostaden” lyfter fram fram de sektorer i samhället som orsakar våra största klimatutsläpp. Det handlar om transportsektorn, livsmedelsproduktionen och bebyggelsen. Vi har lagt till ytterligare en sektor, nämligen vår konsumtion av varor som vi kallar butiken, eftersom vårt ”slit och släng” samhälle inte är hållbart och orsakar stora koldioxidutsläpp. Ska vi kunna hindra klimatförändringen så måste vi agera på alla dessa områden. Förutom att minska förbrukningen av energi, måste vi sluta att använda fossil energi och bygga ut våra förnybara energikällor.     Idé: Stefan Edman / Illustration: Jan Öqvist

VÅRT EKOLOGISKA FOTAVTRYCK

Ekologiska fotavtryck är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar. Det är den areal av förnyelsebara resurser som behövs för att försörja en människa eller ett land. Man använder statistik över konsumtion och produktion för att uppskatta hur mycket av planetens förnyelsebara förmåga som behövs för att ta fram allt som vi konsumerar och vad som krävs för att absorbera avfallet som bildas. I snitt har varje människa på jorden ett avtryck på två hektar. Vi svenskar förbrukar i snitt 5,69 hektar per person. Om alla levde som vi i Sverige gör skulle det behövas drygt fyra jordklot.     Illustration: Jan Öqvist

KLIMATNEUTRALT STORUMAN
Oron för klimatförändringarna och dess konsekvenser växer i takt med nya larmrapporter. Hur kan vi handgripligen göra något åt det och hur väcker man engagemang i frågan? Heidi Andersson och Björn Ferry har sedan bestämt sig för att vara fossilfria till 2025. De kör sin traktor på biodiesel, de håller på att bygga om sitt hus för att göra det energisnålt och de har beställt solceller, men de tycker inte det räcker. Nu vill de ha hela sin hemort Storuman med på tåget. Det är ett högt satt mål. Hur det går kan ni följa i serien Storuman For Ever på SVT-play.
LÄS MER i: Miljömagasinet     Foto: Andreas L Eriksson / Bildbyrån

ALPINA LANDSLAGETS MILJÖMÅL
Målet är att minska utsläppen med 50% fram till 2022 för landslagets verksamhet. På vägen dit ska den svenska alpina rörelsen och andra länders skidförbund inspireras och motiveras att göra samma resa – mot en klimatsmartare verksamhet – som det svenska landslaget gör.
Tillsammans med sina sponsorer ser de över alla sina verksamheter för att minska miljöpåverkan. Detta inkluderar alla typer av resor, boende, kontor, hotel och mat på alla nivåer och sammanhang.
Det alpina landslaget, tillsammans med VM organisationen för Åre 2019, tar fram ett upprop för att få fler alpina förbund att skriva under på ett första steg mot en klimatsmartare sport.
LÄS MER om: Alpina landslaget     Foto: Foto: Klas Rockberg

OMSTÄLLNINGSRÖRELSEN
Ett exempel på omställningsprojekt är Sambruket i Sösdala som arbetar för att bygden ska bli mer hållbar med fler kopplingar mellan människor och verksamheter. Projektet startade redan 2010 och är fortfarande livaktigt. Alla medlemmar får tillgång till jord och tillsammans bestämmer man om hållbara lösningar för livsmedelsproduktion, boende, transporter och social samvaro. Man ansöker om medlemskap oberoende av var i Sverige man bor och insatsen är 10 000 kr (som kan fördelas på 5 år). Flera insatser kan inbetalas, men varje medlem har en röst. Omställningsrörelsen har aktiva grupper runt om i landet som arbetar på många olika sätt för att tillvarata de lokala förutsättningarna. LÄS MER om: Sambruket     Foto: Ylva Lundkvist Fridh

STADSLANDET I GÖTEBORG
Stadslandet i Göteborg är ett Samverkansprojekt inom Göteborgs stad, som drivs av Business Region Göteborg inom EU:s regionalfond med utgångspunkt från Norra Göteborg. Projektet är ett gränsöverskridande samarbete mellan staden, lokalt näringsliv, innevånare, föreningar, lokala kompetenser och akademi. Stadsdelarna Angered och Norra Göteborg har med sina stora naturresurser på randen mellan stadskärna och landsbygd goda förutsättningar för nytänkande kring, stadsutveckling och affärsutveckling, nya företag och jobb för en grön och koldioxidsnål ekonomi. I projektet söker man nya vägar för t.ex. lokala livsmedel från jord till bord, el-baserad närlogistik, ekosystembaserad besöksnäring m.m.
LÄS MER om: Stadslandet”     Foto: Göteborgs Stad

POSITIVA EXEMPEL           STUDIEMATERIAL          MILJÖKONTAKTER

Copyright etc