VI MÅSTE GÖRA VÅRA STÄDER HÅLLBARA

Miljöanpassade städer hushåller med resurser och ger livskvalitet.

BLANDADE FUNKTIONER I HUSEN
Solskeppet (Das Sonnenschiff) är ett hus ritat av arkitekten Rolf Disch i stadsdelen Vauban i Freiburg i Sydtyskland. Det är ett plusenergihus, eller ett passivhus med solceller på taken, och det producerar mer energi än vad det förbrukar. Funktionalismen ville att man skulle dela på funktionerna, man skulle bo på ett ställe, arbeta på ett annat ställe, handla på ett tredje ställe och tillbringa sin fritid på ett fjärde ställe. Här blandar man funktionerna istället för att minimera transporterna mellan funktionerna. I markplanet finns butiker, de ovanliggande två våningarna har kontor och överst finns bostäder.
LÄS MER om: Arkitekten Rolf Disch solenergianpassade arkitektur     Foto: Varis Bokalders

INTEGRERAD GRÖN OCH BLÅSTRUKTUR
I Hammarby Sjöstad i Stockholm har man arbetat med att integrera grönska och vatten i boendemiljön, i det man brukar kalla grönstruktur och blåstruktur. Området är anslutet till Nackareservatet och skidbacken. Man har bevarat fina naturpartier såsom en ekdunge och vassruggar längst vattnat. Regnvatten samlas upp i ett system av dammar, trafikvattnet renas separat i filter. Man har ett eget avloppsreningsverk, där det produceras biogas. Värmen i det renade vattnet sugs ut med en stor värmepump och används i fjärrvärmesystemet. Sorterade sopor förs bort med ett underjordiskt vakumsugsystem.
LÄS MER om: Hammarby sjöstad     Foto: Stockholms stad

BILFRIA STADSMILJÖER
Det nybyggda området Vauban i Freiburg i Sydtyskland anses vara en av de mest miljövänliga nya stadsdelar i Europa, grönområden sticker in i området som gröna fingrar med lekplatser, gång och cykelvägar. Bilarna får sakta köra in i området för att lämna av folk, men måste sedan köras ut och parkeras i parkeringshus som har solceller på taken. Man har en huvudgata med butiker, kaféer och ett medborgarhus med pub, restaurang och utrymmen för studier och fest. Alla hus är byggda med miljövänliga material och många är passivhus.
LÄS MER om: Stadsdelen Vauban i Freiburg     Foto: Stadt Freiburg

BYGGEMENSKAPER
I stadsdelen Loretto i Tübingen, Sydtyskland har bostadshusen byggts som byggemenskaper, detta innebär att kommunen i sitt stadsplanearbete annonserar ut tomter till dem som vill skaffa sig en bostad. Folk får då bilda en grupp som ansöker om att få bygga på tomten. Kommunen prövar om det gruppen föreslår följer byggnormen och verkar genomförbart ekonomisk. Därefter anlitar gruppen arkitekt och byggare för att realisera sina husdrömmar. Husen blir olika och kommunen kan anpassa tomtstorleken till gruppens behov. Metoden gör att det blir billigare än med spekulerande byggbolag.
LÄS MER om: Byggemenskap och Byggemenskapen i stadsdelen Tübingen     Foto: Varis Bokalders

KLIMATANPASSADE KVARTER
Schafbrühl i Tübingen är en klimatanpassad ekostadsdel med 110 hyreslägenheter. Stadsplanen är rombisk, så fasaderna ligger antingen mot sydost eller mot sydväst och är solbelysta stora delar av dagen. Husens tak är utformade så att kalla nordanvindar lyfts över gårdarna. På gårdarna har man lägenhets-trädgårdar, stora gemensamma uteplatser och en bäck med vattenlekar. Bilarna får stanna utanför på en parkeringsplats skuggad med en pergola. Arkitekt är Joachim Eble och husen är byggda av naturliga och sunda material. I området finns en kooperativ närbutik med ett ekologiskt sortiment.
LÄS MER om: Klimatanpassade kvarteret i Siedlungen och om Tübingen     Foto: Helmut Maier, Stadtarchiv Tübingen

PLUSENERGISTADSDELAR
Stadsdelen Schlierberg i staden Freiburg i södra Tyskland kallas för (Solarsiedlung am Schlierberg). Området är ritat av arkitekten Rolf Disch och är världens första plusenergi-stadsdel. Alla hus är energisnåla passivhus och de har dessutom solceller på taken som producerar el. Detta innebär att husen producerar mer el än vad de förbrukar. Husen är kopplade till elnätet så när taken producerar för mycket el så säljer man strömmen och när solen inte skiner så köper man el från nätet. Solcellerna producerar likström men växelriktare under taken gör om strömmen till växelström.
LÄS MER om: Stadsdelen Schlierberg    Foto: Freiburg im Breisgau

POSITIVA EXEMPEL          STUDIEMATERIAL           MILJÖKONTAKTER

Copyright etc