VI MÅSTE BORT FRÅN DAGENS BILSAMHÄLLE

Cykling främjar både miljö och hälsa.

BILPOOL OCH SAMÅKNING
Samåkning har i Sverige traditionellt sett mest bestått av arbetskamrater. Ökningen av samåkning har till stor del drivits på internet som har gjort det lätt att hitta folk att dela resan med.
Genom att vara medlem i en bilpool får man tillgång till en bil utan att själv behöva äga en bil. Man betalar vanligtvis en månatlig avgift samt en extra avgift för varje timme man använder bilen. Flera svenska kommuner erbjuder bilpooler. Några exempel: www.samlast.se, www.gomore.se, www.skjutsgruppen.se, www.samakningstjanst.se, www.mobilsamakning.se
Foto: Caroline Kling

CYKELGARAGE
Många cyklister är rädda för att få sin cykel stulen när de parkerar sin cykel på en offentlig plats, men nu börjar det byggas låsbara cykelgarage även i Sverige. Danmark, Tyskland och Holland har varit föregångare när det gäller att bygga upp en infrastruktur för cyklar, med separata cykelvägar, cykelgarage, cykelverkstäder och hyrcykelsystem. Vid Katrineholms resecentrum finner du Katrineholms första låsta parkeringshus för cyklar. Det finns även förvaringsskåp med plats för cykelhjälm och regnkläder och elladdplatser för elcyklar.
LÄS MER om: Katrineholms cykelgarage     Foto: Katrineholms kommun

CYKELTRYGGHET
I cykelvänliga städer har man gjort stadsplanen så att barnen skall kunna cykla till skolan utan att behöva korsa farliga bilvägar. Så har man t.ex. i Houten i Holland och i stadsdelen Vauban i Freiburg i Sydtyskland. Dessa stadsdelar och städer har blivit mycket populära bland barnfamiljer. I Vauban har det flyttat in så många barnfamiljer att man har fått bygga ut skolan tre gånger. Det är så mycket människor som cyklar i dessa städer så det känns tryggt att cykla även sent på kvällen. LÄS MER om: Cykelkulturen i Vauban och Houten     Foto: Varis Bokalders

CYKEL PÅ TÅG
De flesta större trafikoperatörer (utom SJ) ger begränsade möjligheter att ta med cykeln på tåget. Skånetrafiken har ett ganska generöst system för att ta med cykeln. Det ryms mellan 6-10 cyklar per tågsätt, beroende på vilken sorts tåg det är. En cykel får tas med per resenär i mån av plats, även tandemcykel. På vissa av sträckorna får även varucykel och cykelkärror tas med i mån av plats. På stadsbussar kan man inte ta med cyklar, på regionbussar går det bra vissa tider. Möjligheten att ta med sig sin cykel på tåg bör utvecklas.
LÄS MER om: Skånetrafiken och cykeln     Foto: Varis Bokalders

CYKELSTADEN
Houten är en stad med 50 000 invånare som ligger söder om Utrecht i Holland. Det är en stad helt uppbyggt för cyklar istället för bilar. Alla gator är cykelgator med trottoarer för fotgängarna. Runt staden finns en bilväg från vilken man kan komma in i stadens periferi för att parkera sin bil och det finns även en bilväg som går i en tunnel under stadens köpkvarter för att man skall kunna leverera varor. Genom staden går ett parkstråk och längst detta parkstråk ligger alla skolor och förskolor. Pendeltåget som går igenom staden stannar vid två pendeltågstationer och vid dessa finns stora cykelgarage med cykelverkstäder.
SE EN FILM om: Houten och cykling     Foto: Varis Bokalders

CYKELVERKSTÄDER
Cyklar är mer än bara ett transportmedel. Det är ett sätt att förändra världen, säger Otto Rimfors, initiativtagare till Bagarmossens cykelkök. Här möts människor för att lära sig mecka, fika eller bara umgås. Det är en avgiftsfri gör-det- själv-verkstad där människor oavsett förkunskaper möts och lär varandra att laga cyklar. Idén kommer ursprungligen från USA och finns numera över hela världen.
Verkstäderna drivs volontärt och finansieras med stöd av någon myndighet eller ett företag. Eller så säljer man reparerade cyklar. Bilden visar cykelverkstaden vid cykelstaden Houtens pendeltågstation. LÄS MER om: Bagarmossens cykelkök     Foto: Varis Bokalders

POSITIVA EXEMPEL           STUDIEMATERIAL           MILJÖKONTAKTER

Copyright etc