VI MÅSTE BÖRJA BYGGA SUNDA OCH ENERGIEFFEKTIVA HUS

Miljöanpassad arkitektur är en framtida nödvändighet.

PASSIVHUSSKOLOR
Knivsta kommun har byggt Sveriges energisnålaste skola, Högåsskolan som ett passivhus, dels för att minimera kostnaden ur ett livscykel- perspektiv och dels för att att byggandet i egen regi också skall vara en förebild för ett hållbart samhälle. Skolan är 6 700 kvm och ger plats för 540 elever. Bygget kommer inte att kosta mer än en vanlig skola, men ska ge en besparing på upp till 200 000 kronor i energikostnad om året. Skolan kommer att dra högst 15 kWh per kvadratmeter istället för de vanliga 75. Nu bygger kommunen ytterligare tre skolor och förskolor i Knivsta i passivhusstandard. LÄS MER om: Passivhusskolan     Foto: Knivsta kommun

PASSIVHUS MED LÄGENHETER
ByggVesta har uppfört 76 hyreslägenheter i Tyresö. Kvarteret Pluto blev det första flerbostadshuset i Sverige att certifieras som energisparhus enligt passivhusinstitutets standard.
Bostäderna i kvarteret Pluto är hyreslägenheter utformade för att passa studenter och unga enligt ByggVestas koncept Green Nest.
En tredjedel av lägenheterna är ”kompislägenheter” på tre rum och kök. Huset bidrar aktivt till biologisk mångfald genom bland annat fasad- och takgrönska, inbyggda fågelholkar och bikupor.
LÄS MER om: Kvarteret Pluto     Foto: Varis Bokalders

SUNDA HUS
Hedlunda förskola i Umeå är idag ett av världens nordligaste internationellt certifierade passivhus. Projektet omfattar en lekfull nybyggnation av förskolan där barnens utveckling och fantasi står i fokus vilket avspeglar sig i byggnaden. Samtliga material är giftfria och nästan alla är förnybara, både inne och ute och är valda med tanke på hur de kan upplevas av barnen. Skolans huvudbyggnad är placerad där tomten är mest belyst av solen. Alla rum är ljudisolerade för att ge en tyst och bra arbetsmiljö. Fönstren skapar djupa fönsternischer för barnen att krypa upp i. Byggnaden har sedumtak. Arkitekt är Thomas Greindl.
LÄS MER om: Hedlundaskolan     Foto: Varis Bokalders

EKOHUS
När Suzanne och Varis skulle bygga sig sitt eget hus ville de att huset skulle vara så sunt, miljövänligt och resurseffektivt som möjligt och ha ett bra inomhusklimat. Huset är därför ett superisolerat trähus isolerat med cellulosafiber och det har mycket energieffektiva fönster. Grunden består av tre lager cellglasskivor. Det ventileras med självdrag via en jordledning och är lerklinat invändigt för att jämna ut luftfuktigheten inomhus. Man har solceller för elproduktion och huset värms upp med solfångare, vattenmantlad eldstad och en bergvärmepump. Arkitekter är Varis Bokalders och Lars Stensö.
LÄS MER om: Ekohuset och Ekobyggportalen     Foto: Varis Bokalders

MASSIVA TRÄHUS
Kvarteret Limnologen ligger i Växjö och består av fyra bostadshus i åtta våningar, byggda i massiva träelement. De hör till de högsta massiv- trähusen i Europa. Trähus är en ”kolsänka” eftersom trä tar upp koldioxid när det växer och de är inte dyrare att bygga än hus av betong. Det ekologiska fotavtrycket av ett hus i massivträ är mycket lägre än det av ett likadant hus byggt i betong. Husen klarar högt ställda krav på ljudisolering och brandskydd. Byggnationen har genomförts under ett väderskydd som följer bygget allt eftersom det reses. Växjö kommun är en föregångare när det gäller att bygga i massivträ.
LÄS MER om: Limnologen och Växjö kommuns planer med Limnologen     Foto: Varis Bokalders

MILJÖMEDVETET BYGGANDE
På Lusthusbacken i Piteå väntar framtidens boende på dig som upp- skattar miljömedveten-het och närhet till både natur och stadsliv. Här byggs fyra ekologiska flerbostadshus med sex lägenheter i varje hus, upplåtelseformen är hyresrätter. Husen är mycket energieffektiva, de är byggda i trä, ventileras med naturlig ventilation och samtliga material är giftfria. Längst bak ser man nästa hus som är under byggnad och det byggs under ett uppblåsbart tält för att inte huset skall bli fukt- skadat under byggprocessen av snö och regn. Husen byggs av företaget Grönbo och arkitekt är Maria Block. Byggherre är Polarrenen.
LÄS MER om: Lustbacken och om Polarrenen     Foto: Varis Bokalders

POSITIVA EXEMPEL          STUDIEMATERIAL          MILJÖKONTAKTER

Copyright etc