VERKSTAN

Verkstaden hade en inomhusdel och en utomhusdel där skolklasser, familjer och ungdomar fick pröva på att göra saker skulle ge dem upplevelser av hur de omgivande energiflödena och samverkan med miljön kan underlätta livet för oss.


TILLBAKA         Till POSITIVA EXEMPEL         Till STUDIEMATERIAL         Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc