VERKSTADEN lösbladsmapp

Här är en programbeskrivning av ”Verkstadens” målsättning och verksamhetsområden.


TILLBAKA         Till POSITIVA EXEMPEL         Till STUDIEMATERIAL         Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc