Vad förväntas av oss . . .

Du har nu lyssnat på ett tvärsnitt av röster här ovanför. Alla beskrev sina personliga erfarenheter och de bekymmer som uppstått med den ökade förståelsen av följderna från deras sätt att leva, verka och de konsekvenser som följer från detta och vad som håller på att ske med klimatet, de globala resurserna och med livsvillkoren runt om i världen. Men de är inte unika, vi har alla funderingar och delar drag som påminner om deras situation. De beskrev sin, kanske även vår, livsstil och blir därmed även en fingervisning av vad som förväntas av oss.

Dessa elva fiktiva karaktärer speglar med sina resonemang och sina tvivel insikt och vilja till förändring. Alla har på ett mer eller mindre bekymmersamt sätt kommit fram till något som handlar om ett personligt dilemma. De uttrycker alla ett personligt ansvar inför det som sker nu och i framtiden. Inte bara i vår egen begränsade framtid utan även den som kommer att påverka våra barn, barnbarn, barnbarnsbarn och de ännu inte födda att kunna leva här på jorden.

Jorden är ett slutet system där vårt sätt att leva sker i ett samspel med omgivningen. Detta samspel sker på gott och på ondo och på många nivåer samtidigt. Samspelet som inte är rättvist eller har övergripande regler utspelar sig inom familjen, i samhället, i nationen, i regionen och slutligen på en global nivå samtidigt. Klimatet har inga nationsgränser till skillnad från den protektionistiska ekonomiska politik som endast är upptagen med sitt självintresse. Vi måste ha ett större perspektiv på vår tillvaro …

TITTA PÅ DEN BLEKA BLÅ PRICKEN och …

TITTA NÄRMARE : på de områden som mänskliga aktiviteter redan sprängt gränserna för att utvecklingen på jorden ska vara ekologiskt balanserad. Här kan du få en uppfattning inom vilka begränsningar all mänsklig aktivitet måste hålla sig för att vi ska kunna få en långsiktig uthållig utveckling för alla.

Vårt livsmönster inverkar inte bara på den nära miljön utan inverkar menligt på livsvillkoren för andra människor och på miljön i andra länder och i kulturer som vi inte ens ser eller känner till. Vare sig vi tror det eller inte så råder en obalans mellan tillgången på resurser och på förutsättningarna till ett universellt och rättvist välstånd. Situationen är i det långa loppet ohållbar och kommer att sluta olyckligt för oss alla om vi inte förändrar vårt sätt att leva och hushålla med den jord vi fått till låns.

Människan har förändrat livet och hotar livet i biosfären och hydrosfären.

Vårt sätt att leva och fungera här i Sverige är inte uthålligt, försvarbart eller rättvist sett ur ett större perspektiv. Med vår folkmängd och vårt konsumtionsmönster som måttstock så skulle vi behöva FYRA och ETT HALVT jordklot för att alla skulle kunna leva som vi gör. LÄS MER om: Vad menas med uthållig utveckling.

  • Utmaningarna är många men frågorna är bokstavligt talat livsviktiga; hur kan en värld se ut som inte bygger på exploatering av naturen och allt levande och inte heller utnyttjar andra människor – de som är fattiga idag och de generationer som kommer efter oss. Och hur bygger vi en sådan värld, genom FN etc? Eller börjar all förändring hos den enskilde? LÄS MER om : Ekosofi – ekologins filosofi
  • Vilken väg vill du gå? Kan du slå dig ihop med några grannar, arbetskamrater eller vänner som liksom du vill ta tag i dessa frågor och hitta ett sätt att komma vidare på?
  • Hur kan vi låta våra tankar gro, växa och slå in på nya banor?
  • Vad vill du/ni göra rent praktiskt? Köpbojkotter? Sluta flyga? Sluta köra bil? Bli vegetarian?
  • SE HEMSIDAN SOM EN RESURS SOM KAN GE DIG INFORMATION, VÄRDEFULLA KONTAKTER OCH STÄRKA DIG I DIN ÖVERTYGELSE ATT NÅGOT KAN OCH MÅSTE GÖRAS – JUST AV DIG OCH DE SOM ÄR DIG NÄRA.
 

STUDIEMATERIAL      EXEMPEL      MILJÖKONTAKTER

Copyright etc