Utomhusdelen

I detta bildgalleri finns bilder på en del fullskaliga miljöanpassade byggnader för solenergi, värmelagring och återbruksmaterial. Tekniska installationer som beskrev hur solenergin kan tillvaratas och hur vindkraftsteknologin fungerar. Odlingar var placerade lite var stans och ett växthus var i full blom med samodlingar och presentationer med biologiska metoder för att motverka insektsangrepp.

Framför Moderna Museet byggde en grupp arkitektstuderande och deras vänner ett fullskaligt och fungerande kretsloppshus av återbruksmaterial. I inledningen till ett examensarbete som Lasse Engman gjorde i samband med bygget av huset har han beskrivit tankarna och idén till Formverkstan och FORMHUSET:

”Formverkstan är en arbetsgemenskap av ett tio-tal arkitekter och konstnärer. Arkitektoniskt uttryckssätt, kollektiva arbetsmetoder, ekologi och traditionellt byggande kan sammanfatta vår inriktning. Vi har en vacker vision som vi vill dela med oss av. Vi vill ge den liv genom att bygga. Eftersom arkitekturen påverkar människor känslomässigt arbetar vi med att fördjupa vår kunskap om formspråk. Vi har inspirerats av det kunnande och den omsorg som äldre byggnadstraditioner kan visa upp. Men vi vill också studera de nya former och ”uttryck” som ekologisk teknik för med sig. Genom att i fortsättningen kombinera arkitekturverksamhet med praktiskt byggande får vi förståelse för hela processen. Det är en nödvändig grund för arkitektoniskt skapande. Utifrån detta arbetssätt utvecklar vi oss själva och stimulerar fantasin.

LIVSGLÄDJE ÄR DET DESTRUKTIVA SAMHÄLLETS DÖD!”

TITTA MER på : FORMHUSET

TILLBAKA         Till POSITIVA EXEMPEL         Till STUDIEMATERIAL         Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc