Suquamishhövdingen Seattle (1786-1866)

Indianhövdingen Chief Seattle (ca 1786 – 7 juni 1866) var överhuvud för suquamish- och duwamishstammarna. Han var en ledande gestalt bland sitt folk. Han har tillskrivits ett publicerat tal till den federala amerikanska regeringen som propagerade för det ekologiska ansvar vi människor har och samtidigt den bristande respekt som fanns för indianernas landrättigheter och kultur. Vad han faktiskt och precist lär ha sagt har gått förlorat genom omskrivningar av det bildspråk som han använt för att beskriva sin syn på vad de ”vita” gjorde mot naturen och mot de indianstammar som man systematiskt och med våld drev från landområden som de brukat i generationer långt före ”de vitas kolonisering och ockupation”.


Oavsett om texten är en ordagrann översättning eller ej har mindre betydelse för att vi kan ändå ta till oss det budskap som finns i talet. Söndagen den 18 maj 1975 hade Dagens Nyheter en ledare med Chief Seattles tal från 1854:

För att få ett perspektiv på ”nybyggarnas” härjningar på ursprungsbefolkningens och naturens bekostnad finns här ett litet galleri med tidsdokument:


LÄS MER om : Chief Seattle

TILLBAKA         Till POSITIVA EXEMPEL         Till STUDIEMATERIAL         Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc