Positiva exempel

På denna sida hittar du en mängd exempel på omställningar runt om
i Sverige och i Världen för att skapa en bättre, solidarisk och uthållig samhällsutveckling – såväl lokalt, nationellt och internationellt.

Thomas Jefferson, (1743-1826) var USA:s tredje president 1801–1809. Han var även den främste upphovsmannen till den amerikanska självständighetsförklaringen.

KLIMATFÖRÄNDRINGEN ÄR EN REALITET – VI MÅSTE AGERA NU!

Vi måste förändra allt, vår livsstil, våra vanor och vårt resursslöseri.

VI MÅSTE SNARAST ÄNDRA VÅR LIVSSTIL

Den enskilde kan inte göra allt men vi kan göra mycket.

VI MÅSTE STÄLLA OM TILL FÖRNYBAR ENERGI

Energislagen måste samverka för att vi ska få ett hållbart energisystem.

BIOBRÄNSLEN

Biobränslen måste användas i större utsträckning.

VI MÅSTE BORT FRÅN DAGENS BILSAMHÄLLE

Cykling främjar både miljö och hälsa.

ELDRIVNA FORDON

Förnybar el till elfordon är bra för miljön.

KOLLEKTIVTRAFIK

En bra kollektivtrafik minskar privatbilismen.

HÅLLBART JORDBRUK

Ekologiska metoder i lantbruket minskar miljöbelastningarna.

STADSODLINGAR & PERMAKULTUR

Närproducerade livsmedel ökar kvaliteten på maten, minskar transporterna och sårbarheten.

MATHANTVERK

Lokalt förädlade råvaror skapar arbetstillfällen på landsbygden.

VI MÅSTE BÖRJA BYGGA SUNDA OCH ENERGIEFFEKTIVA HUS

Miljöanpassad arkitektur är en framtida nödvändighet.

VI MÅSTE GÖRA VÅRA STÄDER HÅLLBARA

Miljöanpassade städer hushåller med resurser och ger livskvalitet.

VI MÅSTE BORT FRÅN SLIT OCH SLÄNG SAMHÄLLET

Kretsloppsanpassning av vår konsumtion är en nödvändighet.

ETT HÅLLBART SAMHÄLLE BEHÖVER EN LEVANDE LANDSBYGD

Våra basbehov måste i största mån kunna tillgodoses lokalt.

ATT RESA ÄR OCKSÅ ETT MORALISKT STÄLLNINGSTAGANDE

Vi måste minska konsekvenserna från vårt resande.

ENERGISNÅLA OCH KLIMATSMART BYGGMATERIAL

Byggmaterialen måste minska negativa klimatgasutsläpp.

VÅRT EKONOMISKA SYSTEM MÅSTE FÖRÄNDRAS

En ny ekonomi måste utvecklas i harmoni med människans behov inom planetens gränser.

Willie Hugh Nelson, (1933- ) är en amerikansk countrysångare, gitarrist, låtskrivare och skådespelare.


TILLBAKA         POSITIVA EXEMPEL         STUDIEMATERIAL       MILJÖKONTAKTER

Copyright etc