LOKAL LIVSMEDELSPRODUKTION – motvikten till de multinationella kedjorna

INGEN HUNGER är FNs Andra Global mål efter det Första fundamentala Globala målet INGEN FATTIGDOM för en hållbar värld
Där står – ”Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk
       Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever ungefär 850 miljoner människor i världen i hunger.
       Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt.
       Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda.
       Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.”
Detta sker samtidigt som vi i Sverige och Västeuropa konsumerar livsmedel som är odlade i regioner bortom våra och deras egna nationsgränser vilket skapar en obalans och i många fall en dramatisk utsugning av mark och människors livsvillkor i dessa länder. LÄS ARTIKEL om sparrisodlingen i Peru som ett exempel : Sparris torrlägger samhällen i Peru
Monokulturer i dessa, ofta underutvecklade länder skapar där ett växande armod samtidigt som vår egen, nationella livsmedelsförsörjningsgrad minskar vilket leder till en avfolkad landsbygd, arbetslöshet och lokal fattigdom.
För att nå detta mål nr: 2 INGEN HUNGER finns det 8 underliggande och avgörande delmål för att vi ska nå huvudmålet. LÄS MER om dessa : 1 INGEN FATTIGDOM HÖR MER om : Bondens dilemma ur filmen TA DEL av : En bondes funderingar

Dagens livsmedelskedjor erbjuder i princip samma produkter fast i olika förpackningar. Även om en del livsmedelskedjor tagit visst ansvar att marknadsföra vissa ”gröna produkter” är det långt ifrån vad som måste till för att vi ska få ett uthålligt samhälle. Monopoliseringen och marknadsdominansen innebär i praktiken att såväl prissättning som tillgången på alternativa livsmedelsprodukter tynar bort.
Idag dominerar ett fåtal multinationella företag världsmarknaden på många områden och detta inverkar menligt på lokalsamhällenas uthållighet och utveckling. Här är en bild som med grafisk tydlighet beskriver hur en sådan maktkoncentration ser ut. KLICKA PÅ BILDERNA så ser du bättre.

Därför måste en förändring ske och den sker bäst genom att konsumenter blir medvetna om alternativens fördelar och deras tillgänglighet. Konsumentmakt är den enda effektiva vägen för att motverka denna utarmning och att framkalla förändring.

Halva livsmedelsmarknaden kontrolleras av Ica. Det ger dem otroligt mycket makt över livsmedelsmarknaden. Ica ägs av Icahandlarna och ett holländskt företag som heter Royal Ahold.
Sen har vi Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln. De äger Willys. Och Hemköp m.m. Om du minns Vivo, LL, Spar, HP, Billhälls och Eurospar, så omvandlades de allihop till Willys- och Hemköpbutiker. De ser sig som en aktiv och ansvarstagande samhällsaktör och föregångare för minskad klimatpåverkan.
Tillsammans med ideella organisationer och andra aktörer i näringslivet arbetar Axfood långsiktigt med frågor gällande miljö, hälsa, utsatthet och livsmedel genom att vara med om att starta nätverket Hållbar livsmedelskedja. Och som en av grundarna till klimatnätverket, Hagainitiativet tillsammans med Coca Cola m.fl. arbetar de för att minska näringslivets utsläpp, lyfta klimatfrågan och påverka politiken.
Du som konsument kan själv försöka bilda dig en uppfattning av hur denna praktik ser ut i verkligheten. Marknadsföring – monopol – produktbedrägerier är många gånger avgörande komponenter för företag och som per definition står starkt i motsättning till konsumentintresse.

Har du någon mindre kedja i närheten där du bor ägs den kanske också av Axfood. De har Tempo, PrisXtra, Handlar’n och Direkten. De äger också Dagab och Axfood Snabbgross och Axfood Närlivs. Det är där de allra flesta självständiga butiker, kiosker etc köper in sina varor, så även om du har en lokal butik som inte är ansluten till Axfood så kommer nog varorna från Axfood. De äger också Martin & Servera som är Sveriges största leverantör till restauranger. Samt varumärkena Eldorado, Garant och Aware. Axfood äger 259 butiker och samverkar med 820 handlarägda butiker menar sig vara Nordens bästa dagligvarubolag. Axfood är registrerat på den amerikanska Nasdaq OMX börsen.

Denna sida är en portal till några av de många av de fantastiska producenter och förmedlare av livsmedel som finns runt om i landet.
Den är på långa vägar inte en fullständig förteckning, men den ger en bra bild av var medveten och ekologisk livsmedelsproduktion förekommer i Sverige. För överblickbarhetens skull har vi delat upp de olika typer av livsmedel och tjänster under skiftande rubriker:

ALLMÄNT (övergripande nätverk för certifiering av livsmedelsproducenter m.m.):
– Utbildningar
– Certifieringar
– Fröer
– Odlarorganisationer
– Förädlingsorganisationer

PRODUCENTER (råvaruproducenter):
– Gårdar
– Grönsaksodlare
– Fruktodlare
– Fiskare
– Fiskodling

MATHANTVERKARE (specialiserade områden):
– Kvarnar
– Bagerier
– Pasta
– Mejerier
– Ostproducenter
– Äggproducenter
– Slakterier
– Viltkött
– Charkuterier
– Rökeri kött
– Rökeri fisk
– Bär
– Marmelad & sylt
– Kryddor & örter
– Oljor
– Honung
– Vin & sprit

DISTRIBUTÖRER (mötesplatser för säljare):
– Gårdskaféer
– Gårdsbutiker
– Butiker

Jean Anthelme Brillat-Savarin, (1755-1826) var en fransk advokat och politiker. Han var även en känd epikuré och gastronom.
RUNT OM I VÄRLDEN PÅGÅR EN RÖRELSE SOM MOTSÄTTER OCH AVSLÖJAR DE MULTINATIONELLA LIVSMEDELSFÖRETAGENS METODER FÖR MONOPOLISERING, MARKNADSFÖRING
OCH PRODUKTBEDRÄGERIER

SE HÄR ett exempel : Unethical Corporations eller denna sammanställning av rapporter över livsmedel som marknadsförs men som är direkt skadliga: Den ohälsosamma – dödliga livsmedelsindustrin (engelska)

TILLBAKA         Till POSITIVA EXEMPEL         Till STUDIEMATERIAL         Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc