KOLLEKTIVTRAFIK

En bra kollektivtrafik minskar privatbilismen

RAPID BUS TRANSPORT
RBT innebär att bussarna har egna filer att köra i. De behöver inte stå i bilköer, de är alltid prioriterade vid rödljus och det finns biljettspärrar vid hållplatserna så att busschauffören inte behöver ödsla tid på att ta betalt. Systemet uppfanns av arkitekten Jaime Learner, borgmästare i staden Curitiba i Brasilien. Han ville utveckla stadens miljö genom att bygga parkstråk, anlägga cykelbanor och förbättra kollektivtrafiken. Han insåg att staden inte hade råd med en tunnelbana, så istället byggdes ett snabbare bussystem. Andra städer såsom Bogota i Colombia och Jakarta i Indonesien har tagit efter.     Foto: commons.wikimedia.org

SPÅRVAGNSTRAFIK
En välfungerande kollektivtrafik är en mycket viktigt del av ett hållbart samhälle. Zürich i Schweiz har ett av världens bästa spårvagnssystem och man bygger ut systemet alltefter som staden växer. För ett par år sedan öppnade man den nya tvärbanan som förbinder flygplatsen Kloten och svårtillgängliga köpcentra med stadens centrum. Man har handikappanpassade vagnar så vagnens golv är i samma nivå som perrongen. Schweiz har också ett av världens punktligaste järnvägssystem. Det hela handlar om att man har en mycket effektiv organisation för underhåll av de spårbundna systemet och fordonsparken.
LÄS MER om: Zürich spårvagnssystem     Foto: Varis Bokalders

TRAM – TRAIN
I Karlsruhe i Tyskland har man kollektivtrafiksystemet Train-Tram, där man har kombinerat spårvagnens fördelar med pendeltågets. Spårvagnen kan gå sakta inne i staden bland fotgängare och cyklister, medan pendeltåget går snabbt på egen banvall mellan olika orter. Spårvagnen går på lågspänd el, som man kan ha inne i en stad, medan pendeltåget går på högspänd el, vilket kräver egen banvall (så farlig el vill man inte ha i en gatumiljö). I Train-Tram tågen har man två olika motorer: en för lågspänning och en för högspänning. Karlsruhes kollektivtrafik har blivit mycket populär mitt i Tysklands biltillverkningsbälte.
LÄS MER om: Karlsruhes spårvägstrafiksystem     Foto: Varis Bokalders

LINBANOR
I Göteborg planeras en linbana över älven med driftsstart 2021. Investeringsbeslut är ännu inte taget. Den planerade sträckan är från Järn-
torget till Wieselgrensplatsen, med cirka 2000 passagerare i timmen (som en spårvagnslinje i femminuterstrafik). Varje gondol rymmer 26 passagerare. Linbana är ett miljövänligt transportmedel med liten miljöpåverkan och kommer att bidra till minskade utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxid. Dessutom är det ett tystare transportmedel jämfört med andra kollektivtrafikslag. Linbanan bedöms ha mycket liten påverkan på fåglar, fladdermöss och fiskar. LÄS MER om: Göteborgs stads linbaneprojekt och Göteborgs satsning inför framtiden
Illustration: Göteborg stad

SNABBTÅG
Snabbtåg är ett sätt att ersätta en del av det miljöförstörande flyget och få fler människor att ta tåget. Planerna är att bygga ut snabbtåg mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping. Det finns också planer på att bygga snabbtåg från Köpenhamn via Malmö och Göteborg till Oslo. Snabbtåg har bl.a. byggts ut i Japan, Taiwan och i Frankrike. Dessa tåg går i hastigheten 300 km/tim. I Shanghai har man byggt ett Maglev-tåg (se bilden). Det går några centimeter ovanför rälsen med hjälp av ett magnetfält i 450 km/tim. Banvallen är en brokonstruktion högt ovanför marken utan korsningar. Ska vi öka tågtrafiken behöver vi bygga fler nya järnvägslinjer. LÄS MER om: Snabbtågstekniken     Foto: Varis Bokalders

INTERNATIONELL TÅGTRAFIK
SJ har slutat sälja biljetter till tåg utomlands, men det finns alternativ.
Centralens resebutik i Kalmar och Tågbokningen är resebyråer som kollar resrutter, säljer biljetter till utlandet och platsbiljetter samt interrailkort. Man kan också köpa biljetter från Deutsche Bahn och en del andra sajter.
The man in seat nr 61 är en hemsida, skapad för oss som vill tågluffa långt. På hemsidan finns information om vilka linjer som finns i alla världsdelar. Det finns uppgifter om var man köper biljetter, men man kan inte köpa biljetter direkt på hemsidan.
LÄS MER om: Tågbunden trafik i Europa, Biljettbokning, Europabiljetter, Sittplatsbokning
Illustration: Jan Öqvist

POSITIVA EXEMPEL          STUDIEMATERIAL          MILJÖKONTAKTER

Copyright etc