KLIMATHOTET ÄR EN VERKLIGHET

KLIMATHOTET ÄR DEN GLOBALA UPPVÄRMNINGEN – ÄVEN KALLAD FÖR VÄXTHUSEFFEKTEN

Klimatförändringarna går nu allt snabbare. Koldioxidhalten i atmosfären stiger. Temperaturen och havsytan likaså. Dessa förändringar är människoskapade.
Efter 2:a världskriget har vår klimatpåverkan accelererat kraftigt. Vi närmar oss nu snabbt planetens gränser. Vi är mycket sent ute, men det är fortfarande möjligt att ändra riktning bort från den nuvarande katastrofkursen. Detta måste göras på många plan: i vår egen livsstil, i vårt engagemang i klimat- och miljöorganisationer och i våra val av politiska företrädare. Vi kan inte lamslås av att klimatfrågan är stor. Varje handling för att reducera vår klimatpåverkan är avgörande.
KLIMATFÖRÄNDRINGEN ÄR EN REALITET – VI MÅSTE AGERA NU!
Vi måste förändra allt, vår livsstil, våra vanor och vårt resursslöseri.

www.climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature
Illustration: NASA/GISS

Copyright etc