ETT HÅLLBART SAMHÄLLE BEHÖVER EN LEVANDE LANDSBYGD

Våra basbehov måste i största mån kunna tillgodoses lokalt.

REKO-ringar
REKO står för rejäl konsumtion. Maten ska vara närproducerad för att minska miljöbelastningen med t.ex. långa transporter. Tanken är att på ett enkelt sätt koppla ihop producenter och konsumenter av mat. En viktig poäng i de flesta REKO-ringar är att man kapar bort så många mellanhänder som möjligt. Bonden ska helst ha direktkontakt med den som vill köpa produkter. I mötet mellan producent och konsument skapas ett mervärde. Hur häftigt är det inte att köpa maten direkt av den som fött upp eller odlat den istället för i en anonym disk på stormarknaden. Producenter och konsumenter möts vid en bestämd tid på en bestämd plats för att idka handel. LÄS MER om: Rekoringar och Även här     Collage: Jan Öqvist

SKATTUNGBYN EN FÖREBILD
Skattungbyns moderna lokala utveckling började redan på 1970-talet. Då startades en folkhögskolekurs av Kåre Olsson med inriktning på resursbevarande försörjning. Han har även skrivit boken ”Vi behöver en annan ekonomi”. Kursen, Ekologisk odling och hållbar livsföring, drivs fortfarande. Den lokala utvecklingen kom i gång och gjorde Skattungbyn till ett attraktivt samhälle, med fokus på hushållning av naturresurserna att det lockade fler att flytta dit. När man lade ner både bensinstation och butiken i byn gick man ihop och startade en gemensamt ägd butik med bensinmack. LÄS MER om: Skattungbyn
Foto: Kåre Olsson

IMMATERIELL KONSUMTION
Kulturens hus som är ett aktivitetshus mitt i Luleå centrum är en populär mötesplats fylld av liv och lust. Det är Luleås kulturella nav, kreativa motor och en självklar plats för nätverkande och möten av såväl personlig som yrkesmässig karaktär. Här finns konsertsalar, fina konferensmöjligheter, stadsbibliotek, konsthall, turistbyrå, restaurang och café. På husets översta plan finns även hyresgästen Norrbottensmusiken. Kulturens hus är en av Norrbottens mest välbesökta platser, med över 500 000 personer per år. Immatriell konsumtion dvs. upplevelser är i regel mycket resurssnålare än materiell konsumtion.
LÄS MER om: Kulturens hus i Luleå     Foto: Varis Bokalders

LOKAL MÅNGFALD
Stjärnsund i Dalarna har många inspirerande initiativ som värnar om det lokala samhället och miljön. Stjärnsunds mångfaldsträdgård är en permakultur. Ekoskafferiet är en medlemsdriven butik som vill värna om vår jord och människor och stödjer därför ekologisk odling och småskalig produktion lokalt men även på andra platser i världen. Där finns kurser i att bygga billigt med återvunna, lokala och andra schyssta material. Sedan hösten 2013 finns samåkningsgruppen Hedemorafararna. I Stjärnsund finns också Hampisfären, en ekologisk klädbutik som också säljer kläder på nätet samt ett äppelmusteri.
LÄS MER om: Stjärnsund och Skogsträdgården i Stjärnsund och om Permakultur
Foto: David Roxendal

STAD OCH LAND I SAMVERKAN
Det finns inga hållbara städer utan en hållbar landsbygd. Den mesta maten som människorna i städerna äter produceras på landet. Vi behöver planera Sverige som ett nätverk av infrastrukturer. Vi behöver bilda länkar mellan tätorterna och landsbygden. På landsbygden finns åkermarken, skogarna och de naturliga vattenreservoarerna. Städerna behöver mat, energi, virke och dricksvatten. Ska vi få ett hållbart samhälle så måste vi återbefolka landsbygden och utveckla sambanden mellan stad och land.
LÄS MER om: Hela Sverige ska leva rörelsen och Rapport från Boverket
Illustration: Sverige 2009-Boverket rapport 1994:14

KONTINUITETSSKOGSBRUK
Ulvsåkra utanför Växjö tillämpar kontinuitetsskogsbruk. Bäst lönsamhet uppnås när skogen får ha ett naturligt växtsätt. Skötseln inriktas på anpassade gallringar, man plockar ut mogna träd och lämnar mindre träd att växa vidare. På detta sätt skapas högkvalitativt virke som ökar lönsamheten. Kalhyggesfria avverkningsmetoder används för att optimera avkastningen från skogen samtidigt som skogen med sina naturvärden finns kvar. Man slipper trista kalhyggen, mångfalden utvecklas och koldioxidutsläppen minskar. Basen för allt liv på jorden är de gröna växterna och fotosyntesen.
LÄS MER om: Skogen och konsten att hugga träd och ha skogen var, av författaren Mikael Karlsson
Foto: commons.wikimedia.org

POSITIVA EXEMPEL          STUDIEMATERIAL          MILJÖKONTAKTER

Copyright etc