Ekosofi – Arne Næss

LITE OM EKOSOFIN – några utgångspunkter är:

Att inte härska över naturen utan vara en del av den, och att det är något vi människor har svårt att förstå. Men det finns en livsåskådning som många människor lever efter, som tar fasta på just detta problem. Ekosofin beskriver hur förhållandet mellan människan och naturen är och bör vara. Den beskriver också hur man ska leva under samma villkor och lära sig ta ansvar.

Ekosofins ursprung kommer från ekologin och står för en helhetssyn på människans förhållande till naturen. Ordet Ekosofi kommer från de grekiska orden ”oikos”, som betyder hus eller hushållning, och ”sofia”, som betyder vishet. Alltså kan man sammanfatta det som ”visheten om naturens hushållning”.

Ekosofin handlar om att jordens skapelser ska ha samma rättigheter. Alla ska ha rätt till att leva ett mångsidigt och skapande liv, men samtidigt så ska man lära sig ta ansvar. Man får lov att undvika att sätta gränser för medkänsla och man måste motverka all form av egoism. Man måste också vända sig mot förtryck som förekommer vid bl.a. djurförsök och i djurfabriker. Ekosofin strävar alltså kortfattat efter ett samhälle där människor, djur och växter är lika
mycket värda. Ekosofin har även blivit kallad för ”djupekologin”.

Ekosofins grundare är den norska ekosofen Arne Naess. Naess är född i Oslo 1912. Han blev professor 1939 i filosofi vid otroliga 27 års ålder men avgick som professor 1969. Han är inte bara filosof utan också miljöaktivist och har skrivit ett flertal böcker. Arne Næss gick ur den fysiska tiden 2009.

Naess anser att man bör göra allt för att få en så jämställd värld som möjligt. För att få de miljömässiga normerna synliga bör man ge dem prislappar. Att prissätta naturen för att rädda den från förstörelse skall ingå i normsystemet tycker han. Att alla arter på jorden har lika stor rätt att leva är en självklarhet för Naess och alla andra miljöaktivister ute i världen. Om alla människor hade haft den synen så hade vårat beteende varit annorlunda. Det är t.ex. skillnad på att döda andra arter bara för att man vill bevisa att man är någon slags överman, och att döda för att människan ska kunna överleva.
Trots det tycker Naess fortfarande att människan är en unik varelse med högt intellekt.
En individs död eller en utrotad art är en oundviklig del i evolutionen. Samma sak gäller när en individ dödar en annan. Att bara tala om rättvisa för människor i en demokrati är fel. Man måste även tänka på djuren, växterna och naturen. För att rättvisa ska råda, måste en individ kunna lära sig identifiera vad som är vad under sin uppväxt. Det är det bästa sättet att skapa rättvisa för djur, växter och natur, tycker Naess.

”Du skall aldrig utnyttja någon levande varelse bara som ett verktyg.” betonar Naess.
Han är mycket för det gröna samhället. Det kan vara allt ifrån Miljöpartier till Greenpeace. Han tycker att det är viktigt för den gröna rörelsen att motarbeta de politiska hinder som kan dyka upp och att undvika olagliga metoder så mycket som det går.

Det finns en skillnad mellan rika och fattiga länder. Naess anser att de rika länderna inte tagit sitt ansvar. Det finns stora miljöproblem pga. deras konsumtions- och produktionssystem, teknologi, deras brist på global och loka solidaritet* och deras abnorma* livsstil. De rika ländernas intressen har varit mer fokuserade på föroreningar och resursfrågor istället för att fundera på miljöfrågan. Något som de rika länderna bör göra är att kontrollera deras avfallsutsläpp och göra något åt utsläppen. För de fattiga länderna är detta ekonomiskt omöjligt.

Detta är några av de saker som Greenpeace försöker motarbeta. Greenpeace är en organisation som består av människor som vill hjälpa till med miljöproblemen i världen. Organisationen finns i över 40 länder och följer fyra principer: inget våld, ingen skadegörelse, öppenhet och ansvarstagande. De försöker skydda skogarna, rädda haven, avveckla kärnkraften, stoppa klimatförändringarna osv. Det mesta som de försöker åstadkomma skulle innebära att jorden skulle må bättre. Att alla levande varelser skulle må bättre. Att människorna förstör sin egen värld är katastrof, menar Greenpeace.

Slutsats/Resultat
Ekosofin försöker att skapa ett jämställt samhälle mellan naturens skapelser. Människan har ett egenvärde, djuren har ett egenvärde och växterna och naturen har ett egenvärde. Ekosofen Arne Naess, Greenpeace och andra miljöaktivister försöker motarbetar orättvisor inom människans värld. Det mesta ligger i människans våld eftersom att vi anser att det är vi som har makten att styra världen. Just därför är det vår plikt att se till att vi tar hand om vår jord på alla sätt och vis. Men detta är ett problem i dagens samhälle. Vi prioriterar fel saker. Nu för tiden bryr sig människan mer om pengar än om naturen. Man vill inte lägga ner så mycket pengar på att försöka hålla naturen ren, eller undvika utsläpp och andra saker som förstör naturen och allt som lever i den. På grund av det så förstör vi samtidigt för oss själva och om vi inte agerar snart så kommer allt levande att fara väldigt illa utav konsekvenserna. Vi människor är nämligen beroende av naturens tillgångar, och bör därför värna om våran jord!

Texten om ekosofin är resultatet av ett samskrivningsprojekt till Mimers brunn.
SE artikel i : Mimers brunn 2006-06-04

LÄS om en ökenvandring mellan Arne Næss och Jan Öqvist i tidningen Vi. Vi var strandsatta som astronaunter på vår egen planet

TILLBAKA         Till POSITIVA EXEMPEL         Till STUDIEMATERIAL         Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc