Medveten konsumtion kräver ekologiskt medvetna producenter på alla områden

Ekologisk mat vad menar vi med det? Är inte all mat ekologisk? Jo om man menar att den är odlad men det säger inget generellt om hur den är framtagen.
Därför finns det riktlinjer. Livsmedelsverket har ställt samman ett antal kriterier med vad som kan menas med ekologisk mat. Det råder skillnader mellan Livsmedelsverkets breda ramar (de kan t.ex. inkludera GMO-manipulerade råvaror bara de är ”godkända”) och till skillnad från de mer ”dogmatiska” eller hänsynstagande och långsiktigt miljömedvetna livsmedelsproducenterna. HÄR kan läsa Livsmedelsverkets beskrivning av: Ekologisk Mat
Här är en länk till lista som portalen Klimatsmart ställt samman. SÖK och VÄLJ område (livsmedel, livsmedelsdistributörer etc.) och hitta producenter på olika områden med produkter och tjänster som uppfattas som ”Klimatsmarta”. Klimatsmart
Under fliken MAT i huvudmenyn hittar du många exempel på producenter av ekologiskt anpassade produkter och tjänster ställda i ett miljö-ägar-konsumentperspektiv. MAT

Några exempel på producenter och nätverk för stöd och framtagande av ekologiskt medvetna livsmedel och andra varor:

NÄTVERK FÖR MATPRODUCENTER

Gotlands Ekologiska Odlare – GEO bildades 1986 på initiativ av ekologiska lantbrukare, konsumenter samt lärare/rådgivare inom lantbruk/trädgård. GEO är en ideell förening för odling och förädling av grönsaker och spannmål samt produktion av mjölk, kött och ägg. Genom att odling och annan produktion sker enligt KRAVs regelsystem för ett långsiktigt uthålligt jordbruk blir miljön bättre. LÄS MER om : Ett nätverk med Gotländska ekologiska odlare

Bondens egen Marknad är en sammanslutning av lantbrukare och producenter. Alla som säljer på marknaderna runt om i landet är medlemmar i Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Varje lokal marknad har sedan en egen förening, ekonomisk eller ideell, och är organiserade som ett nätverk, en arbetsgrupp alternativt som en intresseförening. De lokala marknaderna sköter sig helt själva men måste följa de regler och stadgar som finns i riksföreningen.
Konceptet Bondens egen Marknad innebär att alla produkter kommer från gårdar som ligger nära marknadsplatsen, inom en radie av 250 km, som är vår gemensamma avståndsregel. Producenten som står på marknaden ska själv ha odlat, fött upp eller förädlat allt som säljs på marknaden. Hörnstenarna är färskhet, kvalitet, närproducerat och inga mellanhänder. Bondens egen Marknad startade i Stockholm på Katarina Bangata år 2000. LÄS MER om : Bondens marknad

Hushållningssällskapet är 17 fristående sällskap över hela landet som tillsammans och var för sig erbjuder kunskap för landets framtid. De driver naturbruksgymnasier, försöksgårdar, forskningsprogram, projekt för bättre mat – och erbjuder rådgivning för lantbrukets och landsbygdens utveckling.
Drygt 700 medarbetare – främst rådgivare, lärare, projektledare, forskare och fältförsökspersonal – delar en gemensam vision om en landsbygd som lockar med ett näringsliv som växer. De har ca 40 000 medlemmar. LÄS MER om : Hushållningssällskapet

Sveriges Gårdsmejerister samordnar den växande gruppen av småskaliga ostproducenter i Sverige. Sveriges Gårdsmejerister bildades i september 1998 av ett 20-tal medlemmar som en ideell förening. Det fanns ett samordningsbehov för småskalig mejeriproduktion i södra Sverige som initierade föreningens tillkomst.
Idag har föreningen medlemmar spridda över hela landet. Verksamheten består av samordning av inköp, utbildningar och samverkan med andra organisationer. De hjälper gårdsmejerister i kontakten med olika myndigheter  och organisationer. De ger ut en tidning cirka tre gånger per år.
Här kan alla ostintresserade lära sig det mesta om detta fascinerande födoämne genom att ladda ner deras bok: ”Om ost”. Söker du lokalt producerad ost finns en förteckning över alla medlemmar med deras adress och telefonnummer. Det finns också en karta under ”Hitta ett mejeri”.
LÄS MER om : Sveriges Gårdsmejerister

Om Biodlarna. Sveriges Biodlares Riksförbund är intresseorganisation för landets biodlare. Förbundet leds av en förbundsstyrelse bestående av nio ordinarie ledamöter.
Förbundet är medlem i några internationella biodlarorganisationer och genom medlemskap i LRF är förbundet även företrätt i COPA/COGECA som arbetar i Bryssel och kan på så vis påverka de beslut som fattas där, som berör biodlingen.
Biodlarna består av enskilda medlemmar anslutna till biodlarföreningar. Föreningarna är sammanslutna till distrikt (25 st) som ofta sammanfaller med län. Föreningarna omfattar en kommun eller en del av en kommun. För närvarande finns det drygt 270 biodlarföreningar med drygt 13 000 medlemmar. LÄS MER om : Biodlarna

Gårdsnära hjälper dig att hitta närproducerat. Gårdsnära är med 822 registrerade producenter Sveriges största söktjänst för att hitta nära producenter av mat och dryck. Huvudkategorier: Bröd och spannmål, drycker, fisk och skaldjur, frukt och grönt, kött, chark och fågel, mejeri och ägg, övrigt, affärer och marknader, restauranger. Sedan hittar man vidare under vanliga etiketter: Gårdsbutik, ekologiskt, kött, grönsaker, nötkött, lamm, köttlåda, honung, KRAV, lammkött.
LÄS MER om : Gårdsnära

I MinFarm sätter bönderna själva priset på sina varor. Du handlar direkt av bonden och säkerställer på så vis att han eller hon får skäligt betalt för sitt arbete och sina produkter.
För en småskalig lantbrukare är detta en möjlighet att få trygga marginaler på sina varor jämfört med att sälja via en mellanhand som pressar priserna. På så vis kan bonden fortsätta fokusera på att erbjuda dig varor av högsta kvalitet. Kött & Chark: nötkött, grillåda, lamm, mejeri, fågel, skafferi: honung, muster, marmelader, torkad svamp, grönsaker, ägg, vilt: ren, älg, hjort, vildsvin. LÄS MER om : MinFarm

Gröna gårdar har sålt ekologiskt och gräsuppfött kött i över 15 år och har nöjda kunder över hela Sverige. De här sitt huvudsakliga kontaktnät längs västkusten. Detta är möjligt tack vare de fantastiska uppfödare som de samarbetar med samt – förstås – deras skickliga styckare.
LÄS MER om : Gröna gårdar

Eldrimner bildades 1995 i Jämtlands län och blev nationellt resurscentrum 2005. Vi förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden, i starten såväl som i utvecklingen av yrket. Eldrimner hjälper dig som är företagare genom rådgivning, seminarier, studieresor, utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte, allt för att mathantverket ska utvecklas. Hos oss är företagarna med och formar verksamheten.
Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk. Utifrån det uppdraget delar vi upp vårt arbete i basverksamhet och kurser och utbildningar. Eldrimners basfinansiering på 10 miljoner kronor per år används för att utveckla och bevara kunskapen om mathantverk. Eldrimner har även beviljats medel från EU:s landsbygdsprogram via Jordbruksverket för att göra mathantverket känt och för att erbjuda kompetensutveckling, kurser och utbildning inom mathantverk.
Eldrimner ingår som en enhet i Länsstyrelsen i Jämtlands län, men verkar över hela Sverige.
Vad är mathantverk? Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak av lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården.
Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. LÄS MER om : Eldrimner

Demeter är ett internationellt nätverk av kontrollorganisationer för biodynamisk odling och dess produkter.Biodynamiska odlare uppfyller samma krav som gäller för ekologisk odling. Det betyder till exempel att inga kemiska bekämpningsmedel eller GMO- grödor är tillåtna, och att husdjuren främst ska matas med ekologiskt foder.
Dessutom agerar man enligt ett resursbevarande kretsloppstänkande för växtodling och djurhållning genom att så långt som möjligt upprätthålla en självförsörjning på foder, kompost och gödsel. Det blir en effektiv skötsel av gårdens resurser. Helhetstänket innebär att endast en hel gård kan certifieras, inte bara en gröda.
Biodynamisk odling sker i samklang med de naturliga rytmer som förekommer på gården och i årsloppet och genom att använda specifika metoder och naturliga preparat. Husdjuren skall kunna bete sig enligt sina naturliga vanor och rörelseförlopp. LÄS MER om : Demetermärkta produkter

HÄLSO- & SKÖNHETSPRODUKTER

Weleda är världens största och mest hållbara företag inom naturlig hudvård och finns idag representerade i över 50 länder. Deras hudvårdsprodukter är 100 % naturliga, har 0 % syntetiskt innehåll och är ekologiskt certifierade av NATRUE, en av de certifieringar som ställer högst krav på naturlig hudvård i Europa, www.natrue.org.
Företaget grundades i Schweiz 1921 och har sedan starten framställt holistisk hudvård och antroposofiska läkemedel med utgångspunkt i beprövade läkeväxter, naturliga växtoljor och äkta eteriska oljor. Den bakomliggande tanken är att naturen innehåller substanser och uppvisar processer som kan hjälpa oss människor att finna hälsa samt skydda och vårda huden. Växterna som används i deras produkter kommer från ekologiska och biodynamiska odlingar där allt sker till rättvisa villkor och med hänsyn till den biologiska mångfalden, liksom från kontrollerade certifierade vildsamlingar. Weleda lägger stor vikt vid att etablera långsiktiga samarbeten med leverantörer, som ger hög kvalitetsstandard och respektfullt utnyttjande av resurser. Att uppträda ansvarsfullt mot både natur, människor och djur har alltid varit en viktig del av vår verksamhet. Oavsett om det är genom rättvis handel, biodynamisk odling eller stödjande utveckling av deras anställda är hållbarhet en betydelsefull del i deras värdegrund. LÄS MER om : Weleda

GRÖNSAKER

Torolf och Ulrika Forsberg driver ett litet ekologisk jordbruk på ca. 30ha i Valö-bo i Östhammar. Forsbergs gris och grönt beskriver sig som en Ekologiska grönsaksleverantör. Hela odlingen är KRAV godkänd, vilket innebär att de är kontrollerade av Aranea (certifieringsföretag). De har specialiserat oss på grönsaker och potatis, men odlar även en del gräsvall för växtföljdens skull. De odlar många olika grönsaker med tyngdpunkt på frilandsgrönsaker som olika rotsaker (morot, betor, palsternacka, kål m.m.). Varje år brukar de provodla några nya grönsaker som senare kan bli en favorit hos vissa, som tex. Haverrot, kardborrerot. De odlar olika sorter av potatis, i år var det Princess, Maestro, Andean sunside, King Edward och Carolus, även ett flertal äldre sorter odlas också. De levererar till restauranger i Stockholmsområdet och Uppsala via en grönsaksgrossist, titta under försäljningsställen. De har ingen Gårdsbutik, men som privatperson kan man få våra grönsaker hemlevererade om man bor i Östhammars kommun. LÄS MER om : Forsbergs gris och grönt

CHARKUTERIER

Skärgårdsslakteriet garanterar att du får lokalproducerat kött från frigående djur som äter och dricker vad naturen bjuder. Djur som hjälper till att hålla vårt skärgårdslandskap ljust och öppet. Allt deras kött är hängmörat och köttet levereras i praktiska vacuumförpackningar. Utlämning på gårdarna gäller, i de flesta fall, endast i samband med att gården lämnat djur till slakt. Vid övriga tillfällen, välj något av våra ordinarie utlämningsställen.
LÄS MER om : Skärgårdsslakteriet

SPANNMÅL

Solmarka Gård har som långsiktig målsättning att i framtiden kunna förädla allt som produceras på gården och sälja det under varumärket Solmarka Gård. Den drivs av Botulf Bernhard och Ruth Doppstadt som arrenderar Solmarka Gård omfattande 65 ha åker, den totalt brukade arealen är på 123 ha åker och 20 ha naturbete samt 50 ha skog, allt brukas bio-dynamiskt.
De säljer våra produkter på gården, lokalt till butiker, Reko-ringar, restauranger, förskolor, men också till några mindre grossister. De lägger ner mycket tid och engagemang att komma så nära slutkunden eller kocken som möjligt, vilket bidrar till att öka kunskapen och förståelsen kring det bio-dynamiska jordbruket. LÄS MER om : Solmarka

MEJERIER

Järna mejeris produkter kommer från djur på ekologiska kretsloppsgårdar, där djuren får leva så naturligt och fritt som möjligt i en väl anpassad miljö. Antalet kor och getter på gårdarna är anpassat till det bete och foder som gården producerar och djurens gödsel används för att ge näring till åkrarna så att konstgödning inte behövs.
Mullhalten i marken ökar och jorden blir bördigare. Grödorna får bättre näringsvärden och det blir mindre påverkan på klimatet då jordar med hög mullhalt binder stora mängder kol.
Deras produkter framställs med hänsyn till människa, djur och natur och målsättningen är att inspirera till intresse och engagemang för hållbar livsmedelsproduktion.
Järna mejeri betalar bönderna mer för mjölk, som är hållbart producerad och av högsta kvalitet. Genom att samarbeta med gårdar med ekologiskt kretsloppsjordbruk vill Järna Mejeri vara en förebild som bidrar positivt till biologisk mångfald och inspirerar till produktion som har etik, matglädje och miljö i fokus. LÄS MER om : Järna Mejeri

TILLBAKA         Till POSITIVA EXEMPEL         Till STUDIEMATERIAL

Copyright etc