ARARAT – Alternative Research in Architecture Resources Art and Technology, på Moderna Museet 1976

INGET NYTT UNDER SOLEN brukar vi säga, men faktum är att för snart 46 år sedan tillkom idén om en framtidsutställning som ville beskriva den önskvärda framtiden;  en framtid som var ekologiskt uthållig och som såg Världen som en samverkande helhet: Solen, Vinden, Vattnet och Jorden och i mitten människan – Homo sapiens – den förnuftiga; en människa som tar ansvar för sina handlingar och söker alternativa, hänsynsfulla vägar för både individer och samhälle som inte förstör möjligheterna för framtida generationer att kunna leva uthålligt här på planeten Jorden.

ARARAT var resultatet av ett samarbete mellan konstnärer, arkitekter, humanister, tekniker och hantverkare som velat sammanföra nyskapande idéer inom konst och teknik i kontakt med forskning och bred praktisk erfarenhet. Det är viktigt att vi alla deltog från våra skilda utgångspunkter och med detta arbete bidrog till att fördjupa och bredda diskussionen om det framtida önskvärda uthålliga samhället. Utställningen kom till på initiativ av arkitekten Hans Nordenström och efter en förstudietid på tre år uppfördes den i alla Moderna Museets lokaler, såväl inomhus som utomhus.

Projektnamnet ARARAT var en sammanställning av ett helhetstänkande som kunde uttolkas i de olika bokstäverna möjliga innebörd och samtidigt en hänvisning till det mytologiska berg med samma namn, Ararat i Turkiet och som en gång, i förhistorisk tid, ska ha räddat mänskligheten efter den så kallade Syndafloden:
A för Alternative,
R för Research,
A för Architecture,
R
för Resources,
A för Art och
T för Technology.
ARARAT ville ge konkreta och åskådliga exempel på vad som då hände inom alternativ teknik och hur framtidens kretsloppsfunktioner måste samverka. Den ville visa på de speciella förutsättningar vårt land hade. Den ville ge impulser och inspiration till aktion och öka kunskapsspridningen. Här är den första skissen av Hans Nordenström från 1973 på hur detta aktiva ”flödesschema”, med de omgivande energiflödena, då måste komma in i samhällsbygget på ett mycket mera integrerat sätt och detta gäller än i dag.

ARARAT bestod av:
En UTOMHUSDEL med ekologiska byggnader och konstruktioner i funktion, solhus, återbrukshus, växthus, vindsnurror, solfångare m.m.
Det mesta byggdes i full skala och var ”transparenta” med sina energisystem så att dessa blev pedagogiskt tillgängliga och sensoriskt upplevelsebara för alla åldrar. Olika typer av solenergianpassade lösningar presenterades och elproducerande och pumpande vindsnurror stod uppställda runt om i utställningsområdet runt museet. 

En grupp arkitektstuderande och konstnärer byggde till och under utställningen ett ”återbrukshus” med namnet – Formhuset.  
SE BILDER från : UTOMHUSDELEN     LÄS MER i : UTOMHUSDELENS LÖSBLAD       TITTA PÅ : FORMHUSET T  

STORA SALEN var utställningens centrum.

Här framställdes det framtida ekologiska samhället i form av en hel konstruktion där besökaren kunde röra sig i flera plan — en befolkad skulptur som representerade det urbana samhället med dess komplicerade kretslopp och flöden i kontakt med omland och omgivande natur. Konstruktionen inramades av de fyra elementen sol, jord, luft och vatten som upptog var sin vägg. Besökarna kunde i rummet följa skilda kretslopp i t ex odlings — hushållsavfall eller energi — kraftindustri och hantverk samt återanvändning.
SE BILDER från : STORA SALEN     LÄS MER i : STORA SALENS LÖSBLAD

Ett FRAMTIDSGALLERI och NUTIDSGALLERI  visade solhus, tekniska anläggningar och föremål från olika delar av världen, exempel på u-landsteknik, historiska solmaskiner mm. Genom den långa korridoren kunde man se och uppleva miljöhot som vår livsstil skapat och de negativa konsekvenser dessa innebär på miljön och den utsugning som denna innebär för andra kulturer i världen. Det nutida industrisamhället med dess negativa effekter, globala levnadsvillkor, sambanden mellan I-land och U-land blev åskådliggjorda.
SE BILDER från : NUTIDS- & FRAMTIDSGALLERIET     LÄS MER i : FRAMTIDSGALLERIETS LÖSBLAD
LÄS MER i : NUTIDSGALLERIETS LÖSBLAD

En BARNVERKSTAD

Entrén till barnverkstadens utomhusdel

inomhus och utomhus där besökare i alla åldrar kunde bygga, konstruera, diskutera och pröva ekologiska apparater. SE BILDER från : BARNVERKSTADEN LÄS MER i : VERKSTADENS LÖSBLAD

EKOTEKET skötte information och bokförsäljning. SE BILDER från : EKOTEKET
LÄS MER om : EKOTEKETS LÖSBLAD     LADDA ner häftet : EKOTEKET om ARARAT
En serie HÄFTEN gavs ut till utställningen – de var 8 stycken (Ha tålamod med nedladdningen då filerna är ganska stor för att lämpa sig till utskrift).
LÄS i HÄFTENA : Nr 1 HumanekologiNr 2 Humanekologi, Nr 3 Solen, Nr 4 Jorden, Nr 5 Vattnet, Nr 6 Luften,,,Nr 7 Varför ARARAT? och Nr 8 Några källor – en litteraturlista.

En SEMINARIESERIE hölls i Moderna Muséets biograf, den bestod av 10 delar:

  • — Klimatförändringar till följd av ökad energianvändning och följderna för livet på jorden.
  • — Energi och naturresurser – en grundläggande presentation av våra globala resurser.
  • — Livsmedel — en bred översikt över frågor kring näringsriktig kost och fördelningen av markresurser.
  • — Samhällsordningen och den sociala kontrollen — om arbetsmiljö, produktionsförhållandena, masskommunikation, biologisk ingenjörskonst, datorutveckling, social kontroll, skola/utbildning, arbete/fritid m m
  • — Vad är ekologi? En presentation med tre utgångspunkter.
  • — Socialistisk planhushållning — ekonomiska och politiska synpunkter på ett förverkligande av det resursbevarande samhället.
  • — Föredragsblock med utländska solexperter.
  • — Lucas Aerospace Industries. Ett engelskt exempel på omställning av militär produktion till innovativa lösningar för alternativ teknik.
  • — Förutsättningar för förändring – nya sociala rum.
  • — Slutdebatt — om det ekologiska samhället. ARARAT gruppen och representanter för de politiska partierna möts och diskuterar.

En UTSTÄLLNINGSKATALOG bestående av ett 50-tal lösblad. Dessa fanns tillgängliga i gula små lådor i anslutning till utställningens olika delar.

DU HITTAR UTSTÄLLNINGENS LÖSBLAD PÅ
DE OLIKA AVDELNINGARNA SOM ÄR BESKRIVNA HÄR OVANFÖR.

ARARAT-utställningen i Venedig

I den skandinaviska paviljongen ställdes ARARAT ut på biennalen i Venedig 1976

blev Sveriges bidrag till Biennalen 1976. En miniversion uppfördes med delar från Stockholmsutsställningen i den Nordiska paviljongen i Giardini.
SE några BILDER från : VENEDIG-BIENNALEN

Till POSITIVA EXEMPEL           Till STUDIEMATERIAL           Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc