ALLMÄNT – översikt

ALLMÄNT (övergripande nätverk för certifiering av livsmedelsproducenter m.m.):
Ekomat
EKOnav
Ekologiska butiker på nätet
Sörmlands klustret

Utbildningar
Eldrimner
Stiftelsen Skillebyholm – trädgårdsutbildningar (Ytterjärna)

Certifieringar
Krav
Demeter

Fröer
Allkorn
Sesam

Odlarorganisationer
Nätverk för matproducenter
Hushållningssällskapet
Gårdsnära – nätverk för skilda producenter

Förädlingsorganisationer
Sveriges Gårdsmejerister
Ekokött-Sv. ekologiska köttproducenter

TILLBAKA         Till POSITIVA EXEMPEL         Till STUDIEMATERIAL         Till MILJÖKONTAKTER

Copyright etc