NIO områden som påverkar förutsättningen för verkligt välstånd

GNH (Gross National Happiness)

Bruttonationallycka, är ett mått på det kollektiva välbefinnandet i en nation. Termen myntades på 1970-talet av Jigme Singye Wangchuck, den fjärde kungen av Bhutan. Konceptet, som färgar hela Bhutans ledning och uppbyggnad, innebär att en hållbar utveckling bör ta ett helhetsgrepp på föreställningar om framsteg och ge lika stor vikt vid icke-ekonomiska aspekter av välbefinnande. Begreppet GNH har ofta förklarats med sina fyra pelare goda styrelseformer, hållbar socioekonomisk utveckling, kulturellt bevarande & miljövård. På senare tid har de fyra pelarna ytterligare delas in i nio områden:

 •    Levnadsstandard
  •    Hälsa
   •    Utbildning
    •    Tidsanvändning
     •    God samhällsstyrning
      •    Ekologisk mångfald och återhämtningsförmåga
       •    Psykologiskt välbefinnande
        •    Samhällsgemenskapens vitalitet
         •    Kulturell mångfald och återhämtningsförmåga

         Bhutan är det enda landet som absorberar mer koldioxid än det producerar.

         Mer information om Bhutans begrepp ”Bruttonationallycka” kan du läsa om på landets officiella hemsida, som finns översatt till svenska: www.gnhcentrebhutan.org

         ”BNL – Bruttonationallycka är viktigare än BNP – bruttonationalprodukt”:
         Hans Majestät kungen Jigme Singye Wangchuck.

         ”För mig är Bruttonationallycka helt enkelt utveckling med värderingar”:
         Hans Majestät Konungen Jigme Khesar Namgyel Wanchuck.

         HÄR kan du se en liten film på engelska om ”Bruttonationallycka

         Begreppet ”Bruttonationallycka” har spridit sig till andra länder här t.ex. USA:
         GNHUSA – Gross National Happiness USA

         Tillbaka

Copyright etc